Get Appointment

  • contact@genarate.com
  • +(123) 456 7890

Новини та статті

Новина нашого порталу
фото СФНУ

З’їзд Спілки фахівців з нерухомого майна України

  • 03-12-2021
  • Розмістив: Адміністратор.
  • Категорія: З'їзди СФНУ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ЗАСІДАННЯ ХIV З’ЇЗДУ СФНУ
03.12.2021року.                                                                                                                                                       м. Київ
                                                                                                                                                       ПРОЕКТ

1. Вітальне слово до учасників чергового З’їзду.  Президент СФНУ Несин В.В.
2. Затвердження Порядку денного та регламенту.
2. Вибори мандатної та лічильної комісії. 
3. Звіт про роботу ВГО « Спілка фахівців з нерухомого майна України» за 2021 рік та перспективи роботи на 2022 рік. Доповідає Президент СФНУ, Віктор Несин
4. Доповідь Мандатної комісії. Доповідає Голова комісії.
5. Звіти Голів комітетів та перспективи роботи на 2022 рік. Доповідають Голови комітетів.
6. Звіти Голів відокремлених регіональних підрозділів та перспективи роботи на 2022 рік. Доповідають Голови підрозділів.
7. Фінансовий  Звіт ревізійної комісії за 2021 рік. Доповідає Голова Ревізійної комісії Фундос Е.В.
9. Про підготовку ХV виборчого З’їзду. Доповідає Несин В.В.
10. Про внесення змін до Статуту ст. 8 Вища Рада Спілки (зміна статусу Вищої Ради). Доповідає Голова комітету з питань законодавства та юридичного забезпечення діяльності СФНУ Пасенко А.О. 
10. Дообрання членів Правління СФНУ. Доповідає Несин В.В.
11. Про обрання ревізійної комісії. Доповідає Фурса Л.А.
12. Про організацію Форуму, Рейтингу, Конкурсу у березні 2022 року.
13. Різне.